Mobitime — Infospread


Team
Stefan Atterdal

Vad vi gjorde
Koncept
Design

Tillsammans med Infospread tog vi fram designen för en app som används av 14 Länstrafiker i Sverige.